لودویک ویتگنشتاین Archives - نشر پیله

آرشیو برچسب های: لودویک ویتگنشتاین

چه تعداد ویتگنشتاین وجود دارد

چند ویتگنشتاین فیلسوفان به طور معمول از طریق کتاب‌ها و آثارشان مؤثر واقع می‌شوند. با [...]

من یک شهروند آلمانی شده ام

شهروندی آلمان با وجود اینکه ویتگنشتاین بخش اعظمی از زندگی خود را در محیطی انگلیسی [...]

کلمه معنا

معنا اینکه هر کلمه‌ای از زبان طبیعی می‌بایست دارای معنایی اختصاصی باشد تا تفاهم امکان [...]

من یک شهروند آلمانی شده ام

ویتگنشتاین آلمانی سال 1938 در شرایط زندگیِ ویتگنشتاین تغییرات شدیدی را به همراه آورد و [...]

فلسفه، اخلاق و هنر

ویتگنشتاین فیلسوف در واقع از نظر ویتگنشتاین جوان، فلسفه چیزی به غیر از تحلیل منطقی [...]

بازی زبانی

زبان اختلاف بین کاربرد کلمه «بازی زبانی» به عنوان اصطلاحی برای یک زبان اولیه کامل [...]

اخلاق ویتگنشتاینی

اخلاق هنگامی که در اخلاق از امر خوب صحبت به میان می‌آید، بر طبق نظر [...]

فلسفه آموزه نیست

فلسفه روشن شدن جملات است جمله روزمره «a از b بزرگتر است» را نمی‌توان در [...]

مفهوم تصویر از جهان

تصویر جهان مفهوم «تصویر از جهان» در ملاحظاتی که در اثری با عنوان «در باب [...]

فلسفه، اخلاق و هنر

نظر ویتگنشتاین جوان در واقع از نظر ویتگنشتاین جوان، فلسفه چیزی به غیر از تحلیل [...]