گروه های اقلیتویروس ایدز، به منظور نابود کردن جامعه آفریقایی – آمریکایی - نشر پیله

گروه های اقلیت

کتاب روانشناسی نظریه های توطئه
Rate this post

اقلیت ها

«ویروس ایدز، به منظور نابود کردن جامعه آفریقایی – آمریکایی در آزمایشگاه ساخته شد.»

این از نظریه‌های مشهور میان آفریقایی – آمریکایی‌ها بود که حاوی طرح سفیدپوستان برای ضربه‌زدن یا کشتن سیاه‌پوستان شهروند است. مثال دیگر: «اکثر سفیدپوستان از کنترل زاد و ولد برای محدود کردن جمعیت سیاه‌پوستان استفاده می‌کنند.»

در پژوهشی که میان یک جامعه نمونه تصادفی از پانصد آفریقایی – آمریکایی انجام شد، تعداد زیادی به گونه‌های متفاوت این نظریه اعتقاد داشتند. مثلاً سی و هفت درصد موافق این نظریه بودند که «نهادهای خدمات درمان عمومی و دارویی از مردم فقیر و اقلیت مثل موش آزمایشگاهی استفاده می‌کنند تا روش‌های جدید کنترل زاد و ولد را بیازمایند.» و بیست و چهار درصد موافق این نظریه بودند: «زنان فقیر و اقلیت گاهی تحت اجبار دولت، عقیم می‌شوند.»

این باورهای نظریه توطئه بی‌ضرر نبودند. آن‌ها روش‌های منفی را در برابر وسایل جلوگیری از بارداری پیش‌بینی کردند. برخی از نظریه‌های توطئه راجع به کنترل زاد و ولد، مخصوصاً درباره امنیت روش‌های پیشگیری از بارداری، حتی کاهش استفاده از آن را توسط مردان پیش‌بینی می‌کردند. پس این‌گونه نظریه‌های توطئه ریسک بیماری‌های مقاربتی و بارداری‌های ناخواسته را افزایش می‌دهد.

با توجه به قضیه اصلی که نظریه‌های توطئه ریشه اجتماعی دارند، گروه‌های اقلیت ویژگی جالبی دارند. طبق یک دیدگاه معروف در روان‌شناسی، گروه‌های اقلیت، اغلب زیرگروه‌های منسجم جامعه هستند. یعنی اعضاء گروه‌های اقلیت هویت خود را به دیگر اعضاء گروه خود به شدت پیوند می‌زنند.

وقتی عضوی قربانی می‌شود، واکنش نشان می‌دهند. دیدگاه دیگر این است که اعضاء گروه اقلیت، غالباً دلیل خوبی برای احساس تهدید از جانب گروه اکثریت دارند. اعضاء گروه‌های اقلیت مثل آفریقایی – آمریکایی‌ها پیوسته با مسائلی مثل فرصت‌های نابرابر، غرض‌ورزی، تبعیض و فقر روبه‌رو هستند. ما این‌جا دوباره ترکیب پیوندهای اجتماعی محکم با یک گروه را می‌بینیم و یک گروه قدرتمند وجود دارد که تهدید شمرده می‌شود.

این مطلب به چه چیزی در مورد احتمال نظریه‌های توطئه میان اعضاء گروه اقلیت دلالت دارد؟ در یک پژوهش، باورهای دانشجویان سفیدپوست و سیاه‌پوست را در مورد سیزده نظریه توطئه پرسیدند.

این نظریه‌ها بیان می‌کرد که چطور دولت آمریکا عمداً به آفریقایی – آمریکایی‌ها صدمه می‌زند، مواد مخدر را در دسترس همسایگان سیاه‌پوست قرار می‌دهد و برای سیاه‌پوستان مجازات اعدام بیش‌تری اعمال می‌کند. شرکت‌کنندگان سیاه‌پوست تمام این نظریه‌ها را باور می‌کردند، چون مشکلات واقعی جامعه آفریقایی – آمریکایی را منعکس می‌کنند.

هرچه شرکت‌کنندگان مشکلات واقعی خود را با غرض‌ورزی و تبعیض گره می‌زدند، نظریه‌ها را بیش‌تر باور می‌کرد. شاید هم حق داشته باشند. تبعیض و غرض‌ورزی در مورد گروه‌های اقلیت، به مشکلات واقعی مثل بیکاری، فقر و جرم می‌انجامد. و این مشکلات به نظریه‌های توطئه غیرواقعی منجر می‌شوند.

برگرفته از کتاب روانشناسی نظریه های توطئه

ما قبلا اینجا در این مورد مطلبی را منتشر کرده ایم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *