آدریان لفت ویچ Archives - نشر پیله

آرشیو برچسب های: آدریان لفت ویچ

توسعه به مثابه نوسازی

در بطن ایده‌ی توسعه، این فرض اساسی وجود دارد که ساختارها و فرایندها در همه [...]

توسعه و علم سیاست

اهمیت سیاست برای توسعه نتوانسته است به اندازه کافی کاملاً مورد تأکید قرار گیرد. تاکنون [...]

تاثیر سیاسی ضد انقلاب نئوکلاسیکی

اگرچه هم بانک جهانی و هم صندوق بین‌المللی پول با استقلال عملیاتی قابل ملاحظه‌ای که [...]

دولت های توسعه گرا و منافع اقتصادی

قدرت، اقتدار و استقلال نسبی در این دولت‌ها توسعه‌گرا در اولین نقطه در تاریخ توسعه [...]

توسعه به مثابه دگرگونی ساختاری

توسعه ساختاری در ایده‌ی توسعه هم‌چون رشد، با تصور توسعه به مثابه دگرگونی ساختاری ارتباط [...]

دولت های توسعه گرا

توسعه کتاب دولت‌های توسعه‌گرا سه هدف اصلی را دنبال می‌کند. در گام نخست در پی [...]

مارکس و نظریه دولت

دولت مارکس نیز در دومین نظریه مهم‌اش درباره دولت، زمانی که به موضع «کاملاً مستقل» [...]

منشاء و مفهوم دولت های توسعه گرا

دولت های توسعه گرا برای اهداف مقدماتی، خصوصیت متمایزکننده دولت‌های توسعه‌گرا آن است که اهداف [...]

بلوک کمونیستی و توسعه

توسعه بعد از فروپاشی بلوک کمونیستی در طول دهه 1990 – بعد از فروپاشی بلوک [...]

دولت های دموکراتیک غیر توسعه گرا

دولت توسعه گرا تاریخ سیاسی ونزوئلا از قرن نوزدهم تا اواسط قرن بیستم را می‌توان [...]