جورج میرسون Archives - نشر پیله

آرشیو برچسب های: جورج میرسون

نگاه اگزیستانسیالیسم به خودکشی

کارل یاسپرس در سال 1942 در موطن خود، آلمان، دچار گرفتاری شده بود. او در حالی [...]

فاشیسم

فاشیسم یکی از واقعیت‌های دهشتناک نیمه‌ی اول قرن بیستم بود. این واقعیت برای اگزیستانسیالیسم، به عنوان جریانی [...]

انقلاب

نیچه با درخواست خود از ما، مبنی بر “چیره شدن” بر زندگی – آن گونه [...]

خیانت

فیلسوفان اگزیستانسیالیست همواره به مفهوم خیانت اعم از خیانت به کسان، آرمان‌ها، کشورها، انسان‌ها و حتی [...]

معنای پوچی در اگزیستانسیالیسم

پوچی ” چقدر پوچ!” این عبارت واکنشی است گفتاری، آن گاه که فکر می‌کنیم چیزی [...]

دیگری در اگزیستانسیالیسم

دیگری “دیگری” یکی از پرتکرارترین و در عین حال عجیب‌ترین اصطلاحات مورد استفاده در اگزیستانسیالیسم است. [...]

نقش معنا در اگزیستانسیالیسم

معنا بنا به گفته‌ی دین­شناس بزرگ، پل تیلیش، اگزیستانسیالیسم، برآمده از “تجربه‌ی بی‌معنایی” است. برای [...]

توجیه

موجه پرسش ایوب در عهد عتیق این است؛ “چگونه انسان می‌تواند در برابر خداوند، موجه باشد؟” [...]

سیزیف

سیزیف اسطوره یونان فروید یکی از قهرمانان اسطوره‌ای یونان را به منظور تجسم رنج انسان [...]

خدا

خداوند احتمالا در تاریخ اگزیسانسیالیسم، هیچ اظهارنظری به اندازه‌ی “خدا مرده است!” معروف نبوده است، جمله‌ای [...]