رضا بابازاده Archives - نشر پیله

آرشیو برچسب های: رضا بابازاده

این برای سن او خیلی زود است

سن دوست داشتن این نیست که به هر قیمت غیرمنطقی، دنبال راضی کردن فرزندانتان یا [...]

قدرت و دلسوزی

قدرت و تاسف راسل معتقد بود که کشمکش بین والدین و کودکان در درجه اول، [...]

راهبردها و تدابیر

تدابیر راسل می­نویسد، مشکل قدرت آن­ است که ما توجه زیاد می­کنیم تا کارها انجام [...]

حرف و عمل

فقط حرف نزنید معاشرت با افراد پایین­تر از خودتان، ممکن است احساس برتری به شما [...]

شیوه آماری حقایق

حقیقت شیوه آماری، حقایق را بصورت میانگین ایده آل نشان می دهد اما تصویری از [...]