مارکسیسم در قرن نوزدهم به عنوان یک فلسفه انقلابی سیاسی مارکسیسم و هنر - نشر پیله

مارکسیسم و هنر

کتاب زمینه شناسی هنر
Rate this post

مارکسیسم و نقش اجتماعی و انقلابی هنر

مارکسیسم در قرن نوزدهم به عنوان یک فلسفه انقلابی سیاسی و اجتماعی پدید آمد. اما خیلی سریع به یک جهان‌بینی فراگیر و جنبش جهانی تبدیل گردید و تحولات گسترده‌ای در حوزه‌های فلسفی، علوم اجتماعی و زیبایی‌شناسی و فلسفه هنر به وجود آورد.

زیبایی‌شناسی مارکسیستی، همانند خود فلسفه مارکسیستی، یک جریان واحد و یکپارچه نیست و دربرگیرنده جریان‌ها و مکتب‌های مختلف است. از نظر تاریخی، نیز، تحولات گسترده‌ای به خود دیده است.

نخستین پایه‌های نظری زیبایی‌شناسی مارکسیستی، اگرچه به آثار مارکس و انگلس و فعالیت آن‌ها در اروپا برمی‌گردد، اما در روسیه انقلابی قرن نوزدهم بود که به یک جریان پرنفوذ روشنفکرانه و سیاسی- اجتماعی تبدیل گردید.

برخی از «دموکرات‌های انقلابی» روسیه مانند «ویساریون بلینسکی» (1848-1811)، «نیکلا چرنیشفسکی» (1889-1828) و «گئورگی پلخانف» (1918-1856) با الهام از فلسفه سیاسی و اجتماعی مارکسیسم، یعنی تغییر نظام سرمایه‌داری و ایجاد جامعه سوسیالیستی، این اندیشه را مطرح ساختند که هنر یک نیروی فرهنگی برای مبارزه طبقاتی و ساختن دنیای جدید است.

آنان با نقد نظریه «هنر برای هنر» و «آزادی هنرمند» از نظریه «هنر برای زندگی» و رسالت انقلابی هنرمند دفاع می‌کردند.

با انقلاب روسیه (1917) و استقرار نظام سوسیالیستی نظریه زیبایی‌شناسی و هنر مارکسیستی زیرتاثیر اندیشه‌های لنین، تروتسکی و دیگر نظریه‌پردازان حزب کمونیست قرار گرفت، و در دوران استالین، با عنوان «رئالیسم سوسیالیستی» به یک سیاست رسمی و اجباری تبدیل گردید.

اما در برابر این استبداد فکری و سرکوب وسیع هنرمندان آزاداندیش، کم‌کم نظرات انتقادی گسترش پیدا کرد و بسیاری از طرفداران مارکسیسم به تفسیرهای تازه‌ای از مارکسیسم و زیبایی‌شناسی و فلسفه هنر روی آوردند.

در نتیجه جریان اصلاحی تازه‌ای در مارکسیسم پدید آمد که با عنوان‌هایی چون «مارکسیسم غربی»، «نومارکسیسم» و «چپ نو» از آن نام برده می‌شود.

به ویژه زیبایی‌شناسی نومارکسی نفوذ و اعتبار گسترده‌ای در نیمه دوم قرن بیستم در جهان به دست آورد. از نظریه‌پردازان برجسته فلسفه زیبایی‌شناسی و هنر نومارکسی باید از «جرج لوکاچ» (مجارستانی: 1885-1971)، «تئودور آدورنو» (آلمانی: 1903-1969)، «هربرت مارکوزه» (آلمانی: 1898-1979)، «برتولت برشت» (آلمانی: 1898-1956)، «لویی آلتوسر» (فرانسوی: 1918-1990)، «آرنولد هاوزر» (مجاری- انگلیسی: 1892-1978)، «لوسین گلدمن» (فرانسوی- رومانیایی: 1912-1970) و «جانت ولف» (انگلیسی آمریکایی: 1920-2014) نام برد.

برگرفته از کتاب زمینه هنر شناسی

ما قبلا اینجا در این مورد مطلبی را منتشر کرده ایم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *