نقش بازار در رای گیری سرمایه‌داری از قدیم یک سیستم بحث‌انگیز بوده است - نشر پیله

نقش بازار در رای گیری

کتال ـمریکا تحت لوای سوسیالیسم
Rate this post

رای گیری در بازار

بازار و سرمایه داری

سرمایه‌داری از قدیم یک سیستم بحث‌انگیز بوده است. مارکس و دیگر سوسیالیست‌ها بیش‌تر از هر زمان دیگر، در اوایل قرن نوزدهم، انتقادهای تندی علیه آن ارائه کردند. با وجود نزاع همیشگی بر سر آن بعد از سال‌ها، شاید کسانی فکر کنند که مدافعان بازارهای آزاد به دنبال اثبات درستی و عدالت سرمایه‌داری هستند. شاید ما هم این‌طور فکر کنیم، ولی احتمالاً اشتباه کردیم.

آدام اسمیت بیش‌تر از جنبه اخلاقی، روی کارآمدی سرمایه‌داری تأکید داشت. آن‌ها می‌خواستند نشان دهند که سرمایه‌داری تأثیر دارد ولی نه در مورد پرداخت آن‌چه مردم به آن استحقاق منصفانه دارند. از نظر اسمیت سرمایه‌داری با سود شخصی تحریک می‌شود. او در کتاب ثروت ملت‌ها نوشت: «وقتی ما از یک قصاب، آب‌جوساز، یا نانوا غذای خود را طلب می‌کنیم، این به سخاوت او مربوط نیست. سود شخصی برای او مهم است. ما با انسانیت آن‌‌ها روبه‌رو نیستیم، بلکه خود – دوست هستند و از منافع خود صحبت می‌کنند.»

آیا آدام اسمیت خودخواهی را به عنوان حسن، همدلی و یگانگی می‌شمارد؟ نه این‌طور نیست. شما نقل‌قولی را که در ابتدای این فصل آمده به یاد بیاورید.

اسمیت تأکید می‌کند که وفاق و همدلی با دیگران و مهار میل خودخواهی، طبیعت انسان را به بهترین نحو شکل می‌دهد. این نقل‌قول از اولین کتاب اسمیت نظریه عواطف اخلاقی آورده شده است. اعتراف می‌کنم که او یک استاد فلسفه اخلاق است. عقیده عدم خودخواهی اظهار شده در آن کتاب، شاید مستقیماً به نظر مغایر با کل سیستمی باشد که اسمیت در کتاب بعدی معروف خود  ثروت ملت‌ها   ترسیم کرده است.

پس پژوهشگران آلمانی قرن نوزدهم آن را مشکل آدام اسمیت نامیدند. یعنی دو آموزه متفاوت از یک معلم می‌شنویم. اسمیت در اثر اول خود، اقدام انسانی عالی برای عدم خودخواهی را مطرح کرد. ولی در اثر دوم به اقدام انسانی ثمربخش برای سود شخصی یا خود – دوستی اشاره کرد. آیا نظر اسمیت عوض شد؟ چطور این دو آموزه را با هم تطبیق داد؟ روش سنتی آن روش ترقی‌خواهی است، یعنی در نظر داشتن آن‌چه اسمیت بی‌کفایتی سرمایه‌داری دانست وریشه آن در حرص و خودخواهی است.

اما این حرص می‌تواند به وسیله رقابت، کانالیزه شده و رفاه مادی جامعه را ارتقاء دهد. به نظر می‌رسد اسمیت از فایده سرمایه‌داری دفاع کرده، نه ازاخلاقیات آن.

به نظر می‌آید  نظریه عواطف اخلاقی  در مورد قضاوت سختگیرانه به ثروت ملت‌ها  تردید دارد. اسمیت همان‌طور که در کتاب اول با معیار اخلاقی خودش ترسیم کرد، به نظر می‌آید به انگیزه پایین کارآفرین اذعان می‌کند. انسان خوب مراقب دیگران ولی کارآفرین مواظب خودش است. حتی اسمیت تلاش نکرده تا نشان دهد توزیع بازار آزاد، که اسمیت آن را سیستم آزادی طبیعی نامید، به لیاقت یا استحقاق منصفانه مربوط است.

شاید ما فکر کنیم رقابت‌های بازار آزاد زیادی وجود دارند و چالش‌هایی را برانگیخته اند که اسمیت از آن‌ها دست کشید، تا انگیزه‌های غیرخودخواه سرمایه‌داری را توضیح دهد، یا نشان دهد که آن چطور به استحقاق منصفانه منتهی می‌شود. نه این‌طور نیست. در این رابطه کتاب بسیار معروف فضیلت خودخواهی از آین رند وجود دارد، که دور از ستیز با ریشه‌های خودخواهی بازارهای آزاد، آن‌ها را گرامی می‌دارد. رند تأکید می‌کند که خودخواهی یک فضیلت است. اسمیت چاره‌ای ندارد جز این‌که با این موافقیت کند. من هم چاره ندارم، باید بپذیرم.

برخورد یکسان عبارتی است که فردریش‌هایک ساخت، که کارآمدی سرمایه‌داری را نمی‌تواند اظهار کند. حتی در مورد اخلاقیات سرمایه‌داری، هایک نظر متفاوت و مشکل‌آفرین دارد. او در کتاب قانون اساسی آزادی نوشت: در یک سیستم آزاد، نه مطلوب است نه عملی که منافع مادی باید عمومی شده و به فضیلت مرتبط باشد. از ویژگی‌های ضروری جامعه آزاد،‌ این است که موقعیت فردی لزوماً نباید تابع استحقاقی باشد که به نظر دیگران او کسب کرده است.

نه عملی است نه مطلوب!!! پس ما از یک مدافع پیشتاز سرمایه‌داری، نه کم‌تر، اعتراف می‌شنویم که توزیع سرمایه‌داری بر پایه یک استاندارد مقبول فضیلت نه هستند و نه باید باشند. بیان  هایک  عجیب و تکان‌دهنده است. هرچقدر سیستم سرمایه‌داری کارآمد باشد اگر سهم مردم را نپردازد از عدالت دور افتاده است و به قول رالز یا باید اصلاح شود یا از هم فرو بپاشد.جایگزین آن بعضی از اشکال سوسیالیسم دمکراتیک است. اخلاقیات سوسیالیسم از کجا ناشی می‌شود؟ مایکل مور اخیراً گفته: «به نظر من سوسیالیسم یعنی، هرکسی پشت میزی نشسته و تکه‌ای از یک کیک را برمی‌دارد. ما باید باور کنیم که آن دمکراسی است. همه باید شرکت کرده و کیک بردارند.»

اروینگ هاو نویسنده سوسیالیست در زندگی‌نامه خود به نام مرز امیدواری  می‌نویسد: «ما معتقدیم همان‌طور که دمکراسی تقریباً بر زندگی سیاسی ما غلبه کرده، باید بتواند به زندگی اقتصادی ما هم چیره شود.» از این عبارت متوجه می‌شویم که نیروی اخلاقی سوسیالیسم ناشی از توسل آن به دمکراسی است. درواقع عبارت‌ها در هر چارچوب دیگر باری ندارد و فقط مضحک است.

دقت کنید به طنز این جمله، در حکومت سلطنتی فرانسه و حکومت اشرافی اسپانیا که: هرکسی باید شرکت کند یا هرکسی یک تکه از کیک را بردارد.

ولیعهد شما را احتمالاً به دلقک دربار تبدیل می‌کند. اسپانیایی‌ها ممکن است تفتیش عقاید کنند. منطق شرکت همگان و رضایت عمومی در سیستم‌های حکومت غیردمکراتیک مبهم و غیرشفاف است. فقط در جامعه دمکراتیک شخصی می‌توان آن عبارات را بگوید.

ما قبلا اینجا در این مورد مطلبی را منتشر کرده ایم

برگرفته از کتاب آمریکا تحت لوای سوسیالیسم

قیمت اصلی 145600تومان بود.قیمت فعلی 133000تومان است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *