اسطوره سوفیا Archives - نشر پیله

آرشیو برچسب های: اسطوره سوفیا

جنسیت خدا

جنسیت خدا در دین یهودیت و مسیحیت همواره مسئله‌ی جنسیت خدا در ادیان یکی از [...]

مریم مجدلیه به عنوان زن گناهکار

زن گناهکار در طول تاریخ، باوری شکل گرفته است که مریم مجدلیه همان زن گناهکار [...]

آگریپا انسان‌ گرای فمینیست

فمنیست آگریپا فون نتسهایم در مقام یک انسان‌گرای فمینیست در قرن شانزدهم برداشت که البته [...]

تجسم زنانه در دین یهود

یهودیت و زنان باور به شخصیت زنانه‌ی الهی در دین یهود دارای سابقه‌ی دیرینه است. [...]

اعمال توماس

توماس آپوکریفای اعمال توماس یکی از پنج آپوکریفای اعمال رسولان به شمار می‌آید که احتمالا [...]

سوفیا در یهودیت و مسیحیت

حکمت زنانه الهی در جهان امروز، زنان به دنبال راه‌هایی هستند که در آن منزلت [...]

شخصیت والنتینوس

والنتینوس زمانی که بحث از شخصیت مونث حکمت در کیش گنوسی به میان می‌آید، ،نام [...]

آپوکریفای یوحنا

یوحنا یکی از مهمترین متونی که در اوایل مسیحیت با رویکردی گنوسی، اسطوره‌ی سوفیا را [...]

مریم مجدلیه الگویی برای زنان مانوی

مریم مجدلیه و زنان مانوی در مزامیر هراکلیدس مریم به وفور حضور دارد. یکی از [...]

جایگاه سوفیا در الهیات فمینیستی

سوفیا و الهیات فمینستی نخستین مطلب قابل توجه در سیر تحول حکمت مونث الهی در [...]