ماری جی هوستون Archives - نشر پیله

آرشیو برچسب های: ماری جی هوستون

لباس در پادشاهی کهن

لباس در مصر ردای رامسس همان ردای سفید و نیمه‌نازک معمول و از جنس پارچه‌ی [...]

لباس ایرانیان باستان

لباس های باستانی همانگونه که می‌دانیم، امپراتوری کوتاه‌مدت مادها پیش از پارس‌ها وجود داشت و [...]

لباس در پادشاهی کهن

پادشاهی کهن لباس‌های بسیار ساده‌ی پادشاهی کهن از دامن مردانه با بلندی‌های مختلف برای مردان [...]

سبک لباس ساسانیان

ساسانیان اکنون به‌سراغ سومین سبک از لباس ایرانیان، یعنی جامه‌هایی رایج در دوران سلسله‌ی ساسانیان [...]

لباس ایرانیان باستان

لباس در ایران باستان همانگونه که می‌دانیم، امپراتوری کوتاه‌مدت مادها پیش از پارس‌ها وجود داشت [...]

لباس کاهنان، نوازندگان، و کارگران

لباس مردم عوام مصر پیراهن بلندپایگان مصری، در مقایسه با فراعنه یا در مقایسه  کسوت‌های [...]

سبک لباس ساسانیان

لباس ساسانیان اکنون به‌سراغ سومین سبک از لباس ایرانیان، یعنی جامه‌هایی رایج در دوران سلسله‌ی [...]

تاریخ لباس

لباس در پادشاهی کهن لباس‌های بسیار ساده‌ی پادشاهی کهن از دامن مردانه با بلندی‌های مختلف [...]

سبک لباس آشوریان

آشوریان و لباس های آنها امپراتوری آشوریان فتوحات خود را از حدود ۱۱۰۰ پیش از [...]

تاریخ لباس

لباس های باستانی مقدمه ای از ماری ج. هوستون لباس‌هایی که در این مجلد به‌نمایش [...]