فمینیست Archives - نشر پیله

آرشیو برچسب های: فمینیست

سوفیا بازتابی از آنیما

آنیما به‌تازگی کتاب «اسطوره‌ی سوفیا: تجلی زنانه‌ی حکمت الهی» نوشته‌ی مریم‌السادات سیاهپوش به همت نشر [...]

نقش زبان و ادبیات دینی در الهیات فمینیستی

زبان و ادبیات دینی در الهیات فمینیستی  مطالعات تاریخی-انتقادی و تأملات هرمنوتیکی-کلامی نشان داده است [...]

اهمیت فرهنگ و تجربیات زنانه در الهیات فمینیستی

تجربیات زنانه در الهیات فمینیستی یافته‌های اخیر در مطالعات جامعه‌شناختی پیرامون دین نشان می‌دهند که [...]

جسمانیت زنانه

جسم زن پیش از پرداختن به بحث تجارب زنانه، ضروری است موضوع جسمانیت زنانه در [...]