دکتر جواد افشار کهن Archives - نشر پیله

آرشیو برچسب های: دکتر جواد افشار کهن

توسعه به مثابه نوسازی

در بطن ایده‌ی توسعه، این فرض اساسی وجود دارد که ساختارها و فرایندها در همه [...]

توسعه و علم سیاست

اهمیت سیاست برای توسعه نتوانسته است به اندازه کافی کاملاً مورد تأکید قرار گیرد. تاکنون [...]

تاثیر سیاسی ضد انقلاب نئوکلاسیکی

اگرچه هم بانک جهانی و هم صندوق بین‌المللی پول با استقلال عملیاتی قابل ملاحظه‌ای که [...]

نظریه تضاد در جامعه شناسی

نظریه تضاد در بردارنده جایگزینی استعاره جامعه به‌عنوان یک ارگانیسم با استعاره جامعه به‌عنوان یک [...]

سیستم یا رژیم

از یک نقطه‌نظر گسترده، مفهوم «حکومت» گسترده‌تر از «دولت» است. اصطلاح دولت به طور متداول [...]

دولت های توسعه گرا و منافع اقتصادی

قدرت، اقتدار و استقلال نسبی در این دولت‌ها توسعه‌گرا در اولین نقطه در تاریخ توسعه [...]

گفتمان جامعه شناسی

جامعه شناسی گفتمان جامعه‌شناسی بر حول مفهوم جامعه تاحدی از استقلال نسبی جامعه آمریکایی در [...]

توسعه به مثابه دگرگونی ساختاری

توسعه ساختاری در ایده‌ی توسعه هم‌چون رشد، با تصور توسعه به مثابه دگرگونی ساختاری ارتباط [...]

دولت های توسعه گرا

توسعه کتاب دولت‌های توسعه‌گرا سه هدف اصلی را دنبال می‌کند. در گام نخست در پی [...]

مارکس و نظریه دولت

دولت مارکس نیز در دومین نظریه مهم‌اش درباره دولت، زمانی که به موضع «کاملاً مستقل» [...]